Henrik Zaletelj
Henrik Zaletelj
Fužina 59
1303 Zagradec
Tel. ++386 (0)1/788 60 86
Gsm ++386 (0)41/775 333
Fax
E-mail henrik.zaletelj@siol.net
Web
Cena oprašenih matic €
Cena neoprašenih matic €


Sprejemamo naročila za matice. 031 775 333; 041 775 333 cena po dogovoru

 

Čebele so že 28 let moje veselje in način preživljanja prostega časa. V tem obdobju sem v njihovi družbi preživel zelo veliko časa. Opazoval sem njihove lastnosti in odzive na določene situacije ter si vsa opazovanja sproti zapisoval. Tako sem dobil bogat vir informacij o razvoju posamezne čebelje družine.

Na podlagi teh ugotovitev sem selekcioniral in za nadaljnje čebelarjenje odbral le tiste matice, ki so imele boljši donos, ki so bile manj rojive, ki so mirneje sedele na satju in ki so pri pregledu tudi manj pikale. Ker me je področje vzreje matic s to izkušnjo začelo še bolj zanimati, sem se začel udeleževati številnih predavanj o vzreji čebeljih matic, svoje znanje pa sem dopolnil z uspešno opravljenim seminarjem o vzreji, ki ga je v okviru KIS-a vodil dr. Poklukar.

Vzporedno s pridobivanjem teoretičnega znanja sem pridobljeno znanje in informacije začel uporabljati tudi v praksi. Sprva sem matice vzrejal za svoje potrebe pri širjenju čebelarstva ter za prijatelje čebelarje. Veliko pomoči pri začetnih dilemah in nasvetih za delo sem dobil tudi od številnih, že uveljavljenih in priznanih vzrejevalcev. Leta 1998 pa sem izpolnil vse pogoje za vključitev v skupino vzrejevalcev, ki delujejo pod nadzorom Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS).

Naše vzrejališče spada med tiste s kratkotrajnejšo, vendar z zelo zavzeto in kakovostno vzrejo. Letos tako praznujemo 10-letnico začetka vzreje matic kranjske sivke.

In kako pridete do nas? Z avtoceste Ljubljana–Novo mesto zavijete na izvozu Ivančna Gorica proti Žužemberku in se peljete po dolini reke Krke do vasi Fužina, v kateri je sedež našega čebelarstva.

Vzrejališče leži na območju Suhe krajine v manjši vasici Kuželjevec, na 450 m nadmorske višine. To je hribovita vasica nad izvirom reke Krke, na cesti Zagradec–Ambrus. Vzrejališče je v majhni vasici sredi gozda, v neokrnjeni naravi, v kateri ni velikih kmetijskih površin z intenzivnim poljedelstvom niti kmetijskih obratov, ki bi onesnaževali pokrajino. Okolje, v katerem poteka vzreja, je bogato s pelodom in medičino, ki sta poglavitnega pomena za razvoj čebelje zalege prek celotne vzrejne sezone.

Število vzrejenih čebeljih matic in povpraševanje po njih se iz leta v leto povečujeta. Na leto tako vzredimo od 600 do 900 oprašenih matic. Čebelarjem ponujamo tudi matičnike in neoprašene matice. Kupci so tako čebelarji iz Slovenije kot tudi tujine.

Pri vzreji uporabljamo dve vrsti plemenilnikov. Prvi so leseni, sestavljeni iz dveh enot v enem kosu, z nasprotnim izletom in so prilagojeni AŽ-satu. Druga vrsta plemenilnikov je iz poliuretana z izletom na štiri strani. Njihova prednost je v tem, da so toplejši in da jih ob koncu vzrejne sezone z odstranitvijo predelnih sten uredimo za prezimitev rezervnih družin, spomladi pa znova razdelimo v plemenilnike.

Na podlagi izkušenj z vzrejo in dobrega poznavanja lastnosti naših čebel smo pri vzreji dosegli, da naše čebele pridelajo veliko medu, da je rojilni nagon manjši, da mirno sedijo na satju, da je spomladanski razvoj intenziven ter da so matice rasno čiste in velike.

NAZAJ

O avtorjih
Izvedba: p@rtner